ซีสเคป(シースケープ)のタイ語とカタカナ歌詞

https://www.youtube.com/watch?v=4Usn00xZ6Vo

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

ซีสเคป(シースケープ)は、Still 2gether第5話、みんなで海で遊ぶシーンで使われている曲です。

ซีสเคป(シースケープ)のタイ語歌詞

ซีสเคป
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


ฉันคนหนึ่งที่เคยมีความฝัน
และฉันวันหนึ่งก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่มาล่วงเลยผ่านไป
วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น

และเธอคนหนึ่งก็คงมีความฝัน
และฉันไม่อยากให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน
เมื่อวันเปลี่ยน เหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา
แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน

(แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา
โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร
(แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า
โลกอันกว้างใหญ่เลือกทางที่ไปของเธอ

ฉันจะไปกับเธอด้วยเพลงนี้ ด้วยเพลงนี้

วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา

แค่ออกไปมองฟ้า ออกไปมองน้ำ
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา

ออกไปมองน้ำ ออกไปมองให้ไกลตา
ให้ไกลกว่านี้ ให้ไกลกว่าที่เคย
ที่เคยเป็นมา ที่เคยทำมา
กล้าจะไปอย่างนั้น เลือกหนทางที่เดินออกไป

ซีสเคป(シースケープ)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

シースケープ
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


チャン コン ヌン ティー クーイ ミー クワーム ファン
レ チャン ワン ヌン ゴ ティン マン ワイ チェーン ガン
ワン ヌン ヘットガーン ティー マー ルワン ルーイ パーン パイ
ワン ヌン アライ ティー ゲップ ワイ ゴ コン ユー ヤーン ナン

レ ター コン ヌン ゴ コン ミー クワーム ファン
レ チャン マイ ヤーク ハイ ター プローイ ワイ チェーン ガン
ムア ワン プリアン ヘットガーン ゴ パーン パイ マイ クーン グラップ マー
テー クラン ヌン ハーク ター ジャ ジャップ ムー オーク パイ ガップ チャン

(ケー)オーク パイ モーン ファー レ ナム ティー グワーン ヤイ
ハイ ダイ グリン ディン ティー ロム ナン パット カオ マー ジャーク スット グライ ター
ローク アン グワーン ヤイ ラオ マン ケー クライ
(ケー)オーク パイ モーン ファー レ ナム ティー グワーン ヤイ
ハイ ダイ グリン ディン ティー ロム ナン パット カオ マー ジャーク スット プラーイ ファー
ローク アン グワーン ヤイ ルアック ターン ティー パイ コーン ター

チャン ジャ パイ ガップ ター ドゥアイ プレーン ニー ドゥアイ プレーン ニー

ワン ヌン ヘットガーン ティー パーン マー ルワン ルーイ パーン パイ
ワン ヌン ヘットガーン ティー パーン パイ アー ローイ グラップ マー

ケー オーク パイ モーン ファー オーク パイ モーン ナム
ハイ ダイ グリン ディン ティー ロム ナン パット カオ マー

オーク パイ モーン ナム オーク パイ モーン ハイ グライ ター
ハイ グライ グワー ニー ハイ グライ グワー ティー クーイ
ティー クーイ ペン マー ティー クーイ タム マー
グラー ジャ パイ ヤーン ナン ルアック ホン ターン ティー ドゥーン オーク パイ