เก็บมันเอาไว้(ゲップ マン アオ ワイ)のタイ語とカタカナ歌詞

https://www.youtube.com/watch?v=Yg1NlSnBVVg

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

เก็บมันเอาไว้(ゲップ マン アオ ワイ)は、第13話でミルが病院にタインを連れて行ってしまうシーンで使われている曲です。(※探したのですがYOUTUBEで該当シーンはアップされていませんでした…)

เก็บมันเอาไว้(ゲップ マン アオ ワイ)のタイ語歌詞

เก็บมันเอาไว้
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


วันเวลาเดินทางอย่างช้าๆ
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป

เธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหม
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามาและจากไป

วันเวลาเดินทางอย่างช้าๆ
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป

เธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหม
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามาและจากไป

อย่าร้อง หากเธออยากรัก
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป

เธอยังคงรอใครอยู่ใช่ไหม
สักคนที่รักและคอยห่วงใย
เมื่อใครคนนั้นเขาเดินเข้ามา และจากไป

อย่าร้อง หากเธออยากรัก
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป

ได้โปรดเถอะอย่าร้อง
หากเธออยากรัก
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป

วันเวลาเดินทางอย่างช้าๆ
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป
เธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหม
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามาและจาก

เก็บมันเอาไว้(ゲップ マン アオ ワイ)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

ゲップ マン アオ ワイ
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


ワン ウェラー ドゥーン ターン ヤーン チャー チャー
ギー ワン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー
ギー ワン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー レ オーク パイ

ター ヤン コン ドゥーン ターン ユー チャイ マイ
ギー コン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー
ギー コン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー レ ジャーク パイ

ワン ウェラー ドゥーン ターン ヤーン チャー チャー
ギー ワン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー
ギー ワン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー レ オーク パイ

ター ヤン コン ドゥーン ターン ユー チャイ マイ
ギー コン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー
ギー コン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー レ ジャーク パイ

ヤー ローン ハーク ター ヤーク ラック
ゲップ マン アオ ワイ ルアン ラオ ディー ディー
ゲップ マン アオ ワイ ルアン ラオ ディー ディー
ティー ターン コン クーイ ラック ターン コン クーイ ハー
ワン ナン ジャ パーン レ ジャム ルック トロート パイ

ター ヤン コン ロー クライ ユー チャイ マイ
サック コン ティー ラック レ コーイ フワンヤイ
ムア クライ コン ナン カオ ドゥーン カオ マー レ ジャーク パイ

ヤー ローン ハーク ター ヤーク ラック
ゲップ マン アオ ワイ ルアン ラオ ディー ディー
ゲップ マン アオ ワイ ルアン ラオ ディー ディー
ティー ターン コン クーイ ラック ターン コン クーイ ハー
ワン ナン ジャ パーン レ ジャム ルック トロート パイ

ダイ プロート タ ヤー ローン
ハーク ター ヤーク ラック
ゲップ マン アオ ワイ ルアン ラオ ディー ディー
ゲップ マン アオ ワイ ルアン ラオ ディー ディー
ティー ターン コン クーイ ラック ターン コン クーイ ハー
ワン ナン ジャ パーン レ ジャム ルック トロート パイ

ワン ウェラー ドゥーン ターン ヤーン チャー チャー
ギー ワン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー
ギー ワン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー レ オーク パイ
ター ヤン コン ドゥーン ターン ユー チャイ マイ
ギー コン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー
ギー コン マー レオ ティー ドゥーン カオ マー レ ジャーク