เริ่มใหม่(One More Chance)(ルム マイ)のタイ語とカタカナ歌詞

เริ่มใหม่(One More Chance)(ルム マイ)のタイ語歌詞

เริ่มใหม่(One More Chance)
ศิลปิน : วิน เมธวิน
เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ


ขอโอกาสสักครั้ง ให้เราได้เริ่มใหม่
เรื่องที่เคยละเลย ทำตัวไม่เอาไหน
รู้ว่ามันต้องใช้เวลา ฉันพร้อมจะแก้ไข
และฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญา

ไม่ตั้งใจจะให้เธอคิด
ว่าเธอน่ะเป็นของตาย
อาจจะดูว่าฉันไม่แคร์
แต่ไม่ได้แปลว่าร้าย

อยากจะขอโทษเธออีกครั้ง
ที่ทำให้เธอร้องไห้
คนที่ทำให้เธอจากไปคือฉันเอง

แต่จะขอโทษสักกี่พันครั้ง
ก็ไม่ทำให้เธอหันมา
ต่อจากนี้ต้องให้เวลาอธิบาย

ขอโอกาสสักครั้ง ให้เราได้เริ่มใหม่
เรื่องที่เคยละเลย ทำตัวไม่เอาไหน
รู้ว่ามันต้องใช้เวลา ฉันพร้อมจะแก้ไข
และฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญา

ที่มันเผลอทำตัวไม่ดี
ดูแลเธอน้อยเกินไป
ไม่ได้แปลว่าฉันไม่รัก
เธอคงเข้าใจใช่ไหม

ที่ผ่านมาไม่เคยจะรู้
เลยทำให้เธอร้องไห้
คนที่ทำให้เธอจากไปคือฉันเอง

แต่จะขอโทษสักกี่พันครั้ง
ก็ไม่ทำให้เธอหันมา
ต่อจากนี้ต้องให้เวลาอธิบาย

ขอโอกาสสักครั้ง ให้เราได้เริ่มใหม่
เรื่องที่เคยละเลย ทำตัวไม่เอาไหน
รู้ว่ามันต้องใช้เวลา ฉันพร้อมจะแก้ไข
และฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญา

ขอโอกาสสักครั้ง ให้เราได้เริ่มใหม่
เรื่องที่เคยละเลย ทำตัวไม่เอาไหน
รู้ว่ามันต้องใช้เวลา ฉันพร้อมจะแก้ไข
และฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญา

เริ่มใหม่(One More Chance)(ルム マイ)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

ルム マイ(One More Chance)
アーティスト : ウィン メータウィン
作詞 : ピーヤワット ミークルア


コー オーガー サック クラン ハイ ラオ ダイ ルム マイ
ルアン ティー クーイ ラルーイ タム トゥア マイ アオ ナイ
ルー ワー マン トン チャイ ウェーラー チャン プローム ジャ ゲーカイ
レ チャン プローム ペン コン マイ チャン ハイ サンヤー

マイ タンジャイ ジャ ハイ ター キット
ワー ター ナ ペン コーン ターイ
アー ジャ ドゥー ワー チャン マイ ケー
テー マイ ダイ プレー ワー ラーイ

ヤーク ジャ コートー ター イーク クラン
ティー タム ハイ ター ローンハイ
コン ティー タム ハイ ター ジャーク パイ クー チャン エーン

テー ジャ コートー サック ギー パン クラン
ゴ マイ タム ハイ ター ハン マー
トー ジャーク ニー トン ハイ ウェーラー アティバーイ

コー オーガー サック クラン ハイ ラオ ダイ ルム マイ
ルアン ティー クーイ ラルーイ タム トゥア マイ アオ ナイ
ルー ワー マン トン チャイ ウェーラー チャン プローム ジャ ゲーカイ
レ チャン プローム ペン コン マイ チャン ハイ サンヤー

ティー マン プルー タム トゥア マイ ディー
ドゥーレー ター ノーイ グン パイ
マイ ダイ プレー ワー チャン マイ ラック
ター コン カオ ジャイ チャイ マイ

ティー パーン マー マイ クーイ ジャ ルー
ルーイ タム ハイ ター ローンハイ
コン ティー タム ハイ ター ジャーク パイ クー チャン エーン

テー ジャ コートー サック ギー パン クラン
ゴ マイ タム ハイ ター ハン マー
トー ジャーク ニー トン ハイ ウェーラー アティバーイ

コー オーガー サック クラン ハイ ラオ ダイ ルム マイ
ルアン ティー クーイ ラルーイ タム トゥア マイ アオ ナイ
ルー ワー マン トン チャイ ウェーラー チャン プローム ジャ ゲーカイ
レ チャン プローム ペン コン マイ チャン ハイ サンヤー

コー オーガー サック クラン ハイ ラオ ダイ ルム マイ
ルアン ティー クーイ ラルーイ タム トゥア マイ アオ ナイ
ルー ワー マン トン チャイ ウェーラー チャン プローム ジャ ゲーカイ
レ チャン プローム ペン コン マイ チャン ハイ サンヤー

タイ語を覚えるのは難しいですが歌っているうちに発音できるようになってきます。良かったら参考にしてくださいね。