แสงที่ปลายฟ้า(セーン ティー プラーイ ファー)-Silhouette-のタイ語とカタカナ歌詞

タイ版「花より男子」F4 Thailandの挿入歌

タイを始め世界各国で配信された、花より男子のタイ版「F4 Thailand」の挿入歌です。

แสงที่ปลายฟ้า(セーン ティー プラーイ ファー)-Silhouette-のタイ語歌詞

แสงที่ปลายฟ้า-Silhouette-
ศิลปิน:วิน เมธวิน
เนื้อร้อง:จิระวัฒน์ ตันตรานนท์


ไม่ว่า จะความหมายใด
การเริ่มต้นใหม่ หรือการลาจาก
เช่นดั่งแดดในยามเช้า
และยามที่อาทิตย์ลาไป

แม้ไม่ได้ร้อนแรง
แต่ฉันก็ปิดทั้งตาและใจ
หลบในความมืดมิด

เหมือนฉันยังไม่คู่ควรกับความรัก
กลัวทำให้ใครต้องเจ็บช้ำ
และความรักของฉันคงเป็นดังเงามืดภายในใจ
ยังหวาดกลัวที่จะเดินข้ามไป
เพื่อรักใครสักคน

เป็นดังคนที่หลงทาง
ผิดหวังทุกอย่างยังกลัวใครที่เข้ามา
คำตอบอยู่ที่ขอบฟ้า ที่ๆมีแสงพาไป

แม้ไม่ได้ร้อนแรง
แต่ฉันก็ปิดทั้งตาและใจ
หลบในความมืดมิด

เหมือนฉันยังไม่คู่ควรกับความรัก
กลัวทำให้ใครต้องเจ็บช้ำ
และความรักของฉันคงเป็นดังเงามืดภายในใจ
ยังหวาดกลัวที่จะเดินข้ามไป
เพื่อรักใครอีกครั้ง

เหมือนฉันยังไม่คู่ควรกับความรัก
กลัวทำให้ใครต้องเจ็บช้ำ
และความรักของฉันคงเป็นดังเงามืดภายในใจ
ยังหวาดกลัวที่จะเดินข้ามไป
เพื่อรักใครสักคน

เฝ้าคอยแสงสะท้อนลงมา
ให้เงานั้นเลือนลางไป
ช่วยพาชีวิตได้ก้าวออกไป
และรักได้อีกครั้ง

แสงที่ปลายฟ้า(セーン ティー プラーイ ファー)-Silhouette-のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

セーン ティー プラーイ ファー -Silhouette-
アーティスト:ウィン メータウィン
作詞:ジラワット タントラーン


マイ ワー ジャ クワーム マーイ ダイ
ガーン ルム トン マイ ルー ガーン ラー ジャーク
チェーン ダン デード ナイ ヤーム チャオ
レ ヤーム ティー アーティット ラー パイ

メー マイ ダイ ローン レーン
テー チャン ゴ ピット タン ター レ ジャイ
ロップ ナイ クワーム ムート ミッド

ムアン チャン ヤン マイ クー クワン ガップ クワーム ラック
グルア タム ハイ クライ トン ジェップ チャム
レ クワーム ラック
コーン チャン コン ペン ダン ナオ ムート パーイ ナイ ジャイ
ヤン ワート グルア ティー ジャ ドゥーン カーム パイ
プア ラック クライ サック コン

ペン ダン コン ティー ロン ターン
ピットワン トゥック ヤーン ヤン グルア クライ ティー カオ マー
カムトーップ ユー ティー コープファー
ティー ティー ミー セーン パー パイ

メー マイ ダイ ローン レーン
テー チャン ゴ ピット タン ター レ ジャイ
ロップ ナイ クワーム ムート ミッド

ムアン チャン ヤン マイ クー クワン ガップ クワーム ラック
グルア タム ハイ クライ トン ジェップ チャム
レ クワーム ラック
コーン チャン コン ペン ダン ナオ ムート パーイ ナイ ジャイ
ヤン ワート グルア ティー ジャ ドゥーン カーム パイ
プア ラック クライ イーク クラン

ムアン チャン ヤン マイ クー クワン ガップ クワーム ラック
グルア タム ハイ クライ トン ジェップ チャム
レ クワーム ラック
コーン チャン コン ペン ダン ナオ ムート パーイ ナイ ジャイ
ヤン ワート グルア ティー ジャ ドゥーン カーム パイ
プア ラック クライ サック コン

ファオ コイ セーン サ サトーン ロン マー
ハイ ナオ ナン ルアン ラーン パイ
チュアイ パー チウィット ダイ ガーオ オーク パイ
レ ラック ダイ イーク クラン

ドラマで流れる様々な曲、タイ語を覚えるのは難しいですが少しでも口ずさめるとドラマ没入度も更に上がる気がします。良かったら参考にしてくださいね。