ใกล้(グライ)のタイ語とカタカナ歌詞

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

ใกล้(グライ)は、2getherでサラワットが自宅で演奏している曲です。
動画に写り込んでしまったことで女子の反感を買ってしまったウィンがかわいいですね。

ใกล้(グライ)のタイ語歌詞

ใกล้
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


ใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไป
มันใกล้เกินกว่าจะมองเห็นใคร

เมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจ
มันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้น

อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน
เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย ไม่รู้มันเป็นยังไง
จะหยุดตัวเองทำไม

เมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจ
มันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้น

อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน
เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย ไม่รู้มันเป็นยังไง
จะหยุดตัวเองเพื่อใคร เพื่อใคร หยุดตัวเองทำไม

ทางเดินมีสองทาง เราคงต้องตัดสินใจ
เราจะไปทางไหนกันดี จะอยู่หรือไป

อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน
เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย ไม่รู้มันเป็นยังไง
จะเดินกันต่อไปไหม เพื่อใคร

หยุดตัวเองเพื่อใคร

ใกล้(グライ)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

グライ
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


グライ グン クワー ティー ジャ プート カム ダイ ダイ オーク パイ
マン グライ グン クワー ジャ モーン ヘン クライ

ムア ラオ グライ ジョン ヤーク ジャ ユット ハーイ ジャイ
マン グライ ジョン ミー テー ター ガップ チャン ワン ニー タオナン

アー ペン プロ ワー ター バンウンダイ ジュー チャン
アー ペン プロ ワー ラオ バンウンユー ドゥワイ ガン
プロ ター ヤン マイ クーイ ダイ ルー マン ペン ヤンガイ
レ チャン マイ クーイ カオ ジャイ ター マン トーン ユー ヤーン ナン
ター ラオ マイ クイ ガン サック クラン ワン ニー ゴ コン マイ ミー クライ カオ ジャイ
ワン ナン ター ヤン マイ クーイ チャン ゴ ヤン マイ クーイ マイ ルー マン ペン ヤンガイ
ジャ ユット トゥア エーン タム マイ

ムア ラオ グライ ジョン ヤーク ジャ ユット ハーイ ジャイ
マン グライ ジョン ミー テー ター ガップ チャン ワン ニー タオナン

アー ペン プロ ワー ター バンウンダイ ジュー チャン
アー ペン プロ ワー ラオ バンウンユー ドゥワイ ガン
プロ ター ヤン マイ クーイ ダイ ルー マン ペン ヤンガイ
レ チャン マイ クーイ カオ ジャイ ター マン トーン ユー ヤーン ナン
ター ラオ マイ クイ ガン サック クラン ワン ニー ゴ コン マイ ミー クライ カオ ジャイ
ワン ナン ター ヤン マイ クーイ チャン ゴ ヤン マイ クーイ マイ ルー マン ペン ヤンガイ
ジャ ユット トゥア エーン プア クライ プア クライ ユット トゥア エーン タム マイ

ターン ドゥン ミー ソン ターン ラオ コン トーン タット シン ジャイ
ラオ ジャ パイ ターン ナイ ガン ディー ジャ ユー ルー パイ

アー ペン プロ ワー ター バンウンダイ ジュー チャン
アー ペン プロ ワー ラオ バンウンユー ドゥワイ ガン
プロ ター ヤン マイ クーイ ダイ ルー マン ペン ヤンガイ
レ チャン マイ クーイ カオ ジャイ ター マン トーン ユー ヤーン ナン
ター ラオ マイ クイ ガン サック クラン ワン ニー ゴ コン マイ ミー クライ カオ ジャイ
ワン ナン ター ヤン マイ クーイ チャン ゴ ヤン マイ クーイ マイ ルー マン ペン ヤンガイ
ジャ ドゥン ガン トー パイ マイ プア クライ

ユット トゥア エーン プア クライ