คู่กัน(クーガン)のタイ語とカタカナ歌詞

https://www.youtube.com/watch?v=E4iYZy2UWiw

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

คู่กัน(クーガン)は、ナイトマーケット(Freshy Night)でタインが倒れる直前にサラワットが演奏していた曲です。

คู่กัน(クーガン)のタイ語歌詞

คู่กัน
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


เดินผ่านมองคนไม่รู้จัก
วนเวียนและเป็นอยู่
ดูไปก็รู้สึกอย่างเคย
เหมือนเคยลองมองผ่าน
ความทรงจำที่มีอยู่
คงมีเพียงฉันคนหนึ่ง
คนเดียวที่รู้จักอย่างเดิม
เหมือนเดิม

วันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน
ใครคนนึงทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย

คนๆหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไป
คนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน
เธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไป
ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะคู่กัน

ในวันหนึ่งแค่มองเธอนั้นเดินผ่าน
เพียงคนไม่รู้จัก
ทำวันที่เป็นอยู่เปลี่ยนไปจากเดิม

วันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน
แต่ใครคนนึงทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย

คนๆหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไป
คนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน
เธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไป
ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะคู่กัน

วันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน
แต่ใครคนนึงทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย

คนๆหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไป
คนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน
เธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไป

ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะคู่กัน

คู่กัน(クーガン)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

クーガン
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


ドゥーン パーン モーン コン マイ ルージャック
ウォンウィアン レ ペン ユー
ドゥー パイ ゴ ルースック ヤーン クーイ
ムアン クーイ ローン モーン パーン
クワーム ソン ジャム ティー ミー ユー
コン ミー ピアン チャン コン ヌン
コン ディアオ ティー ルージャック ヤーン ドゥム
ムアン ドゥム

ワン ドゥアン ピー クーイ ペン ケー ピアン サーイ ロム パーン
クライ コン ヌン タム ウェラー チャン ハイ ルースック ミー クワーム マーイ

コン コン ヌン ダイ プリアン プレーン トゥック トゥック ヤーン パイ
コン ティー タム ハイ イム ダイ マイ ワー ラオ ジャ サオ ピアン ナイ
ター コン ヌン タム ハイ ラック チャン プリアン パイ
ゴ マイ ルー マイ カオ ジャイ アー ペン プロ クー ガン

ナイ ワン ヌン ケー モーン ター ナン ドゥーン パーン
ピアン コン マイ ルージャック
タム ワン ティー ペン ユー プリアン パイ ジャーク ドゥム

ワン ドゥアン ピー クーイ ペン ケー ピアン サーイ ロム パーン
テー クライ コン ヌン タム ウェラー チャン ハイ ルースック ミー クワーム マーイ

コン コン ヌン ダイ プリアン プレーン トゥック トゥック ヤーン パイ
コン ティー タム ハイ イム ダイ マイ ワー ラオ ジャ サオ ピアン ナイ
ター コン ヌン タム ハイ ラック チャン プリアン パイ
ゴ マイ ルー マイ カオ ジャイ アー ペン プロ クー ガン

ワン ドゥアン ピー クーイ ペン ケー ピアン サーイ ロム パーン
テー クライ コン ヌン タム ウェラー チャン ハイ ルースック ミー クワーム マーイ

コン コン ヌン ダイ プリアン プレーン トゥック トゥック ヤーン パイ
コン ティー タム ハイ イム ダイ マイ ワー ラオ ジャ サオ ピアン ナイ
ター コン ヌン タム ハイ ラック チャン プリアン パイ

ゴ マイ ルー マイ カオ ジャイ アー ペン プロ クー ガン