ลึกลึก(ルック ルック)のタイ語とカタカナ歌詞

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

ลึกลึก(ルック ルック)は、第6話でタインとサラワットがScrubbのコンサートを一緒に観ているシーンで流れた曲です。

ลึกลึก(ルック ルック)のタイ語歌詞

ลึกลึก
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


ลึก ๆ ในใจ ก็รู้กันดี
ทุก ๆ นาที อาจจะมีเรื่องราว
ที่ฉันและเธอ ต้องพบต้องเจอ
วันคืนหมุนไป แต่เรายังใกล้กัน

หา ในทุกความรู้สึก
ส่วนลึก ในความคุ้นเคย
ที่ยังคงล่องลอยวนอยู่
อยากจะค้นจนเจอ

คงเป็นเพราะเวลาที่เราได้เจอกัน
หรือเพราะอารมณ์ที่ทำให้ใจฉันสั่น
ภาพเดิม ๆ ชัดเจน
และเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผูกพัน
อย่างน้อยก็มีเธอข้างกาย ฉันเข้าใจ
ไม่ต้องไปสนอะไร

ลึก ๆ บางที คงถึงเวลา
พบภาพเก่า ๆ ที่ยังเป็นของเรา

หา ในทุกความรู้สึก
ส่วนลึก ในความคุ้นเคย
ที่ยังคงล่องลอยวนอยู่
อยากจะค้นจนเจอ

คงเป็นเพราะเวลาที่เราได้เจอกัน
หรือเพราะอารมณ์ที่ทำให้ใจฉันสั่น
ภาพเดิม ๆ ชัดเจน
และเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผูกพัน
อย่างน้อยก็มีเธอข้างกาย ฉันเข้าใจ
ไม่ว่านานเท่าไร แค่มีเธอและฉันอยู่

คงเป็นเพราะเวลาที่เราได้เจอกัน
หรือเพราะอารมณ์ที่ทำให้ใจฉันสั่น
ภาพเดิม ๆ ชัดเจน
และเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผูกพัน
อย่างน้อยก็มีเธอข้างกาย ฉันเข้าใจ
ไม่ว่านานเท่าไร แค่มีเธอและฉันอยู่

ลึกลึก(ルック ルック)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

ルック ルック
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


ルック ルック ナイ ジャイ ゴ ルー ガン ディー
トゥック トゥック ナーティー アー ジャ ミー ルアン ラオ
ティー チャン レ ター トン ポップ トン ジュー
ワン クーン ムン パイ テー ラオ ヤン グライ ガン

ハー ナイ トゥック クワーム ルースック
スワン ルック ナイ クワーム クン クーイ
ティー ヤン コン ロン ローイ ウォン ユー
ヤーク ジャ コン ジョン ジュー

コン ペン プロ ウェラー ティー ラオ ダイ ジュー ガン
ルー プロ アーロム ティー タム ハイ ジャイ チャン サン
パープ ドゥム ドゥム チャット ジェン
レ ペン チュワン ウェラー ティー ラオ ダイ プーク パン
ヤーン ノーイ ゴ ミー ター カーン ガーイ チャン カオ ジャイ
マイ トン パイ ソン アライ

ルック ルック バーン ティー コン トゥン ウェラー
ポップ パープ ガオ ガオ ティー ヤン ペン コーン ラオ

ハー ナイ トゥック クワーム ルースック
スワン ルック ナイ クワーム クン クーイ
ティー ヤン コン ロン ローイ ウォン ユー
ヤーク ジャ コン ジョン ジュー

コン ペン プロ ウェラー ティー ラオ ダイ ジュー ガン
ルー プロ アーロム ティー タム ハイ ジャイ チャン サン
パープ ドゥム ドゥム チャット ジェン
レ ペン チュワン ウェラー ティー ラオ ダイ プーク パン
ヤーン ノーイ ゴ ミー ター カーン ガーイ チャン カオ ジャイ
マイ ワー ナーン タオライ ケー ミー ター レ チャン ユー

コン ペン プロ ウェラー ティー ラオ ダイ ジュー ガン
ルー プロ アーロム ティー タム ハイ ジャイ チャン サン
パープ ドゥム ドゥム チャット ジェン
レ ペン チュワン ウェラー ティー ラオ ダイ プーク パン
ヤーン ノーイ ゴ ミー ター カーン ガーイ チャン カオ ジャイ
マイ ワー ナーン タオライ ケー ミー ター レ チャン ユー