เพลงนั้นยังอยู่(プレーン ナン ヤン ユー)のタイ語とカタカナ歌詞

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

เพลงนั้นยังอยู่(プレーン ナン ヤン ユー)は、第13話でカフェに現れなくなったマンの事を考えるシーンで使われている曲です。(※探したのですがYOUTUBEで該当シーンはアップされていませんでした…)

เพลงนั้นยังอยู่(プレーン ナン ヤン ユー)のタイ語歌詞

เพลงนั้นยังอยู่
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


เพลงนั้นยังอยู่ มันหลายปีผ่านมา
มันก็ยังก้องอยู่ ในความทรงจำ
ที่เราได้รู้จักกัน
แต่ความหมายมันเปลี่ยน พอหลายปีผ่านไป
ใครสักคนนั่งอยู่ในความทรงจำ
เมื่อเพลงนั้นลอยผ่านมา
ได้ยิน จดจำ เรื่องราว ที่เราร่วมกันคุ้นเคย

จะนานสักเท่าไร ถึงแม้วันเปลี่ยนไป
เราก็ยังคงอยู่ใน ความทรงจำ
เมื่อเพลงนั้นลอยผ่านมา
ได้ยิน จดจำ เรื่องราว ที่เราร่วมกันคุ้นเคย

แม้ว่ามันจะผ่านไป แม้ว่ามีเหตุผลจนเกินเข้าใจ
นึกถึงเมื่อไร ยังพบเจอความหมาย วันก่อน
แม้ว่านานสักเพียงไหน ทุกๆ วันจดจำเวลานั้นไป
นานสักเท่าไร เรื่องเรานั้นยังอยู่

ที่เราร่วมกันคุ้นเคย
แม้ว่ามันจะผ่านไป แม้ว่ามีเหตุผลจนเกินเข้าใจ
นึกถึงเมื่อไร ยังพบเจอความหมาย วันก่อน
แม้ว่านานสักเพียงไหน ทุกๆ วันจดจำเวลานั้นไป
นานสักเท่าไร เรื่องเรานั้นยังอยู่

เพลงนั้นยังอยู่ มันหลายปีผ่านมา
มันก็ยังก้องอยู่ ในความทรงจำ

เพลงนั้นยังอยู่(プレーン ナン ヤン ユー)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

プレーン ナン ヤン ユー
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


プレーン ナン ヤン ユー  マン ラーイ ピー パーン マー
マン ゴ ヤン ゴーン ユー ナイ クワーム ソン ジャム
ティー ラオ ダイ ルージャック ガン
テー クワーム マーイ マン プリアン ポー ラーイ ピー パーン パイ
クライ サック コン ナン ユー ナイ クワーム ソン ジャム
ムア プレーン ナン ローイ パーン マー
ダイイン ジョット ジャム ルアン ラオ ティー ラオ ルワム ガン クン クーイ

ジャ ナーン サック タオライ トゥン メー ワン プリアン パイ
ラオ ゴ ヤン コン ユー ナイ クワーム ソン ジャム
ムア プレーン ナン ローイ パーン マー
ダイイン ジョット ジャム ルアン ラオ ティー ラオ ルワム ガン クン クーイ

メー ワー マン ジャ パーン パイ メー ワー ミー ヘッポン ジョン グン カオ ジャイ
ヌック トゥン ムアライ ヤン ポップ ジュー クワーム マーイ ワン ゴーン
メー ワー ナーン サック ピアン ナイ トゥック トゥック ワン ジョット ジャム ウェラー ナン パイ
ナーン サック タオライ ルアン ラオ ナン ヤン ユー

ティー ラオ ルワム ガン クン クーイ
メー ワー マン ジャ パーン パイ メー ワー ミー ヘッポン ジョン グン カオ ジャイ
ヌック トゥン ムアライ ヤン ポップ ジュー クワーム マーイ ワン ゴーン
メー ワー ナーン サック ピアン ナイ トゥック トゥック ワン ジョット ジャム ウェラー ナン パイ
ナーン サック タオライ ルアン ラオ ナン ヤン ユー

プレーン ナン ヤン ユー マン ラーイ ピー パーン マー
マン ゴ ヤン ゴーン ユー ナイ クワーム ソン ジャム