รักนิรันดร์(ラック ニラン)のタイ語とカタカナ歌詞

https://www.youtube.com/watch?v=aMkrfOw0sVg

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

รักนิรันดร์(ラック ニラン)は、第9話でサラワットがタインの傷を手当てするシーンで流れていた曲です。

รักนิรันดร์(ラック ニラン)のタイ語歌詞

รักนิรันดร์
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้
มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ
เดินเกี่ยวแขนกันไปถ่ายทอดความรัก
จงอย่าสนใจใคร ฉันอยู่ใกล้เธอ

เปี่ยมด้วยความรักต่อเธอ

ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล
ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์

ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล
ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์

คืนเปลี่ยนแม้วันผ่าน กาลเปลี่ยนปรวนแปร
รักเรามั่นคงแน่ มิเปลี่ยนแปรไป
เราหล่อหลอมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน
คงจะไม่มีวัน เหินห่างกันไป

เปี่ยมด้วยความรักต่อเธอ

ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล
ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์

ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล
ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์

ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้
มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ

รักนิรันดร์(ラック ニラン)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

ラック ニラン
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


ジャイ ソン トゥン ジャイ ター ムー ジャップ ガン ワイ
モーン ター レオ カオ ジャイ マイ トン ウーイ カム
ドゥーン ギアオ ケーン ガン パイ ターイ トード クワーム ラック
ジョン ヤー ソンジャイ クライ チャン ユー グライ ター

ピアム ドゥアイ クワーム ラック トー ター

コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ユー トロートガーン
コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ペン ラック ニラン

コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ユー トロートガーン
コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ペン ラック ニラン

クーン プリアン メー ワン パーン ガーン プリアン プルワン プレー
ラック ラオ マン コン ネー ミ プリアン プレー パイ
ラオ ロー ローム ドゥワン ジャイ ペン ヌン ディアオ ガン
コン ジャ マイ ミー ワン フン ハーン ガン パイ

ピアム ドゥアイ クワーム ラック トー ター

コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ユー トロートガーン
コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ペン ラック ニラン

コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ユー トロートガーン
コー ハイ クワーム ラック ティー グーッ クン マー ナン ペン ラック ニラン

ジャイ ソン トゥン ジャイ ター ムー ジャップ ガン ワイ
モーン ター レオ カオ ジャイ マイ トン ウーイ カム