ให้เธอ(ハイ ター)のタイ語とカタカナ歌詞

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

ให้เธอ(ハイ ター)は、第8話、サッカーの試合の後に二人でイヤフォンで聞きながら歌っていた曲です。

ให้เธอ(ハイ ター)のタイ語歌詞

ให้เธอ
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


ลืมตาเมื่อเช้าวันใหม่ มองไปด้วยใจที่ว่างเปล่า
ลืมเรื่องร้ายๆ วันเก่า เมื่อวันที่เศร้าได้ผ่านพ้นไป

ออกเดินทาง ต่างคนผ่านมาด้วยกัน
บางทีอาจมีผิดพลาดกันไป
บางวันที่ฉันเริ่มท้อมีเธอคอยปลอบใจ

รู้อยู่ฉันให้เธอทุกอย่าง เมื่อมีเธอร่วมทาง
ไม่ว่านานเท่าไร ฉันอยู่ตรงนี้
แต่ยังน้อยไป จะมีสิ่งดีๆ มากกว่าเดิมทุกที
และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ

ก็เพราะว่าทุกๆ อย่าง ที่เธอให้มามีค่าเพียงใด
และฉันจะให้ทุกสิ่งเพื่อเธอผู้เดียวต่อจากนี้ไป

ออกเดินทาง ต่างคนผ่านมาด้วยกัน
บางทีอาจมีผิดพลาดกันไป
บางวันที่ฉันเริ่มท้อมีเธอคอยปลอบใจ

รู้อยู่ฉันให้เธอทุกอย่าง เมื่อมีเธอร่วมทาง
ไม่ว่านานเท่าไร ฉันอยู่ตรงนี้
แต่ยังน้อยไป จะมีสิ่งดีๆ มากกว่าเดิมทุกที
และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ

รู้อยู่ฉันให้เธอทุกอย่าง เมื่อมีเธอร่วมทาง
ไม่ว่านานเท่าไร ฉันอยู่ตรงนี้
แต่ยังน้อยไป จะมีสิ่งดีๆ มากกว่าเดิมทุกที
และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ

มากกว่าเดิมทุกที และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ
มีฉันวันนี้ใครไม่สนใจ อยากให้เธอรู้จะมีแค่สองเรา

ให้เธอ(ハイ ター)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

ハイ ター
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


ルーム ター ムア チャオ ワン マイ モーン パイ ドゥアイ ジャイ ティー ワーン プラオ
ルーム ルアン ラーイ ラーイ ワン ガオ ムア ワン ティー サオ ダイ パーン ポン パイ

オーク ドゥーン ターン ターン コン パーン マー ドゥアイ ガン
バーン ティー アー ミー ピット プラート ガン パイ
バーン ワン ティー チャン ルム トー ミー ター コーイ プローイ ジャイ

ルー ユー チャン ハイ ター トゥック ヤーン ムア ミー ター ルワム ターン
マイ ワー ナーン タオライ チャン ユー トロン ニー
テー ヤン ノーイ パイ ジャ ミー シン ディー ディー マーク グワー ドゥム トゥック ティー
レ マイ ポー ケー ニー コー ハイ ター ジョン マン ジャイ

ゴ プロ ワー トゥック トゥック ヤーン ティー ター ハイ マー ミー カー ピアン ダイ
レ チャン ジャ ハイ トゥック シン プア ター プー ディアオ トー ジャーク ニー パイ

オーク ドゥーン ターン ターン コン パーン マー ドゥアイ ガン
バーン ティー アー ミー ピット プラート ガン パイ
バーン ワン ティー チャン ルム トー ミー ター コーイ プローイ ジャイ

ルー ユー チャン ハイ ター トゥック ヤーン ムア ミー ター ルワム ターン
マイ ワー ナーン タオライ チャン ユー トロン ニー
テー ヤン ノーイ パイ ジャ ミー シン ディー ディー マーク グワー ドゥム トゥック ティー
レ マイ ポー ケー ニー コー ハイ ター ジョン マン ジャイ

ルー ユー チャン ハイ ター トゥック ヤーン ムア ミー ター ルワム ターン
マイ ワー ナーン タオライ チャン ユー トロン ニー
テー ヤン ノーイ パイ ジャ ミー シン ディー ディー マーク グワー ドゥム トゥック ティー
レ マイ ポー ケー ニー コー ハイ ター ジョン マン ジャイ

マーク グワー ドゥム トゥック ティー レ マイ ポー ケー ニー コー ハイ ター ジョン マン ジャイ
ミー チャン ワン ニー クライ マイ ソンジャイ ヤーク ハイ ター ルー ジャ ミー ケー ソーン ラオ