เข้ากันดี(カオ ガン ディー )のタイ語とカタカナ歌詞

https://www.youtube.com/watch?v=rGVXV1Z12Uo

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

เข้ากันดี(カオ ガン ディー)は、第5話で軽音部の課題で部室でサラワットが一瞬演奏していた曲です。また、
この後タインがピックを半分に切るという暴挙に出ましたね笑

また、10話では寝たフリをしているタイプの横で、同じソファで寝ることになったシーンで流れていました。

เข้ากันดี(カオ ガン ディー)のタイ語歌詞

เข้ากันดี
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


ไม่เคยคิดเลย ว่าจะเจอกับวันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้
แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันที เหมือนว่ามีอะไร
เมื่อเราได้คุยก็พอรู้ และดูว่ามันก็คงมีความหมาย
ระหว่างสองเราคงมีอะไร เชื่อมข้างในให้ถึงกัน

ต่างคนต่างเข้าใจ อย่างง่ายดาย
ต่างกับคนทั่วไป ตั้งมากมาย
ตอบความจริงข้างใน ว่าคิดกันอย่างไร

อาจมีหลายทีที่สับสน กี่คนผ่านมาและคงต้องผ่านไป
แต่เมื่อพบเธอมันต่างกันไป เพราะว่าฉันมั่นใจ
หากวันนี้เราจะจบลง ก็คงจะเป็นอะไรที่ผิดไป
เมื่อได้พบคนที่เคยวาดไว้ เข้ากันดีกับหัวใจ

ต่างคนต่างเข้าใจ อย่างง่ายดาย
ต่างกับคนทั่วไป ตั้งมากมาย
ตอบความจริงข้างใน เข้ากันดีกับที่หัวใจบอกไว้

ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่ขวา ไม่ซ้าย ไม่สมบูรณ์ไป
ไม่มองแง่ร้าย หรือ เอาแต่ใจ แต่มีอะไรไม่ธรรมดา

ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่เร็วไม่ช้า ไม่น้อยเกินไป
แต่มีอะไรที่ดีกว่าใคร ลงตัวกับใจอยู่กันได้พอดี

ต่างคนต่างเข้าใจ
ต่างกับคนทั่วไป
ตอบความจริงข้างใน
เข้ากันดีกับที่หัวใจบอกไว้

ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่ขวา ไม่ซ้าย ไม่สมบูรณ์ไป
ไม่มองแง่ร้าย หรือ เอาแต่ใจ แต่มีอะไรไม่ธรรมดา

ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่เร็วไม่ช้า ไม่น้อยเกินไป
แต่มีอะไรที่ดีกว่าใคร ลงตัวกับใจอยู่กันได้พอดี

ไม่เคยคิดเลย ว่าจะเจอกับวันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้
แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันที เหมือนว่ามีอะไร

เข้ากันดี(カオ ガン ディー)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

カオ ガン ディー
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


マイ クーイ キット ルーイ ワー ジャ ジュー ガップ ワン ティー ディー ティー ラオ ユー トロン ニー
ケー ピアン レーク ジュー ルースック タン ティー ムアン ワー ミー アライ
ムア ラオ ダイ クイ ゴ ポー ルー レ ドゥー ワー マン ゴ コン ミー クワーム マーイ
ワラーン ソーン ラオ コン ミー アライ チュアム カーン ナイ ハイ トゥン ガン

ターン コン ターン カオ ジャイ ヤーン ナーイ ダーイ
ターン ガップ コン トゥア パイ タン マーク マーイ
トープ クワーム ジン カーン ナイ ワー キット ガン ヤンライ

アー ミー ラーイ ティー ティー サップソン ギー コン パーン マー レ コン トン パーン パイ
テー ムア ポップ ター マン ターン ガン パイ プロ ワー チャン マン ジャイ
ハーク ワン ニー ラオ ジャ ジョップ ロン ゴ コン ジャ ペン アライ ティー ピット パイ
ムア ダイ ポップ コン ティー クーイ ワート ワイ カオ ガン ディー ガップ フワ ジャイ

ターン コン ターン カオ ジャイ ヤーン ナーイ ダーイ
ターン ガップ コン トゥア パイ タン マーク マーイ
トープ クワーム ジン カーン ナイ カオ ガン ディー ガップ ティー フワ ジャイ ボーク ワイ

チャン マイ クーイ ジュー クライ マイ クワー マイ サーイ マイ ソムブーン パイ
マイ モーン ネー ラーイ ルー アオ テー ジャイ テー ミー アライ マイ タマダー

チャン マイ クーイ ジュー クライ マイ レオ マイ チャー マイ ノーイ グン パイ
テー ミー アライ ティー ディー グワー クライ ロン トゥア ガップ ジャイ ユー ガン ダイ ポー ディー

ターン コン ターン カオ ジャイ
ターン ガップ コン トゥア パイ
トープ クワーム ジン カーン ナイ
カオ ガン ディー ガップ ティー フワ ジャイ ボーク ワイ

チャン マイ クーイ ジュー クライ マイ クワー マイ サーイ マイ ソムブーン パイ
マイ モーン ネー ラーイ ルー アオ テー ジャイ テー ミー アライ マイ タマダー

チャン マイ クーイ ジュー クライ マイ レオ マイ チャー マイ ノーイ グン パイ
テー ミー アライ ティー ディー グワー クライ ロン トゥア ガップ ジャイ ユー ガン ダイ ポー ディー

マイ クーイ キット ルーイ ワー ジャ ジュー ガップ ワン ティー ディー ティー ラオ ユー トロン ニー
ケー ピアン レーク ジュー ルースック タン ティー ムアン ワー ミー アライ