ทุกอย่าง(トゥックヤーン・Everything)のタイ語とカタカナ歌詞

https://www.youtube.com/watch?v=hxH1vC8ICeM

タイの人気アーティストScrubb

アーティスト名:Scrubb(スクラブ・สครับบ์)

メンバー:ムアイ(เมื่อย)とボール(บอล)

Scrubbは、ムアイとボールによる2人組タイの人気バンドです。
2003年に発表したアルバム「SSSSS..!」がヒットし一躍有名になりました。

メジャーデビューの2003年にファットアワードで最優秀新人アーティストを受賞しています。

ทุกอย่าง(トゥックヤーン)のタイ語歌詞

ทุกอย่าง
ศิลปิน : Scrubb
เนื้อร้อง : Scrubb


จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง
มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า
จะเป็นเช่นไร

แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญ
แค่เพียงเธอมองมาที่ฉัน
เท่านั้นก็พอใจอยู่ภายใน

แม้เธอจะมีใครไม่สนใจ
แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร
ไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ

จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง
ให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉัน
แต่เราเพึ่งรู้จัก
แค่มองด้วยสายตา
มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า
จะเป็นเช่นไร

แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญ
แค่เพียงเธอมองมาที่ฉัน
เท่านั้นก็พอใจอยู่ภายใน

แม้เธอจะมีใครไม่สนใจ
แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร
ไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ

จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง
ให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉัน

แต่เราเพึ่งรู้จัก
แค่มองด้วยสายตา
มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า
จะเป็นเช่นไร

ทุกอย่าง(トゥックヤーン)のカタカナ歌詞

※タイ語には日本語にない発音や声調があり、基本的にはカタカナでは表現しきれません。タイ語の発音に近いカタカナを使い表現していますが、実際の発音は歌を聴いて覚えるのをおすすめします。

例えば、ทุกという単語をカタカナで「トゥック」と表現していますが、実際には末尾の「ク」はあまり聞こえません。

トゥックヤーン
アーティスト : スクラブ
作詞 : スクラブ


ジャ タム トゥック トゥック ヤーン ジャ タム トゥック トゥック ターン
マン タム ハイ チャン ナン ルー ディー ワー
ジャ ペン チェンライ

メー ター ジャ ミー クライ マイ サムカン
ケー ピアン ター モーン マー ティー チャン
タオナン ゴ ポー ジャイ ユー パーイ ナイ

メー ター ジャ ミー クライ マイ ソン ジャイ
メー クワーム ペン ジン ジャ ペン チェンライ
マイ ルー ケー ミー ター ユー ナイ ジャイ

ジャ タム トゥック トゥック ヤーン ジャ タム トゥック トゥック ターン
ハイ ター ダイ ルー スック オップウン フア ジャイ パイ ガップ チャン
テー ラオ プン ルー ジャック
ケー モーン ドゥワイ サーイター
マン タム ハイ チャン ナン ルー ディー ワー
ジャ ペン チェンライ

メー ター ジャ ミー クライ マイ サムカン
ケー ピアン ター モーン マー ティー チャン
タオナン ゴ ポー ジャイ ユー パーイ ナイ

メー ター ジャ ミー クライ マイ ソン ジャイ
メー クワーム ペン ジン ジャ ペン チェンライ
マイ ルー ケー ミー ター ユー ナイ ジャイ

ジャ タム トゥック トゥック ヤーン ジャ タム トゥック トゥック ターン
ハイ ター ダイ ルー スック オップウン フア ジャイ パイ ガップ チャン

テー ラオ プン ルー ジャック
ケー モーン ドゥワイ サーイター
マン タム ハイ チャン ナン ルー ディー ワー
ジャ ペン チェンライ